Sprache: Polski | Deutsch
caresenior24.de

WYMOGI FORMALNE ZATRUDNIANIA OPIEKUNEK SENIORA

Nowe przepisy ułatwią zatrudnienie opiekunek dla osób starszych

Wprowadzenie swobodnego przepływu pracowników od 1 maja 2011 rok, pozwala na przyjazd i pracę pracownika bez wymaganego zezwolenia.

Co zmieni nowy przepis?

Co powinniśmy wiedzieć zatrudniając opiekuna z UE ?

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do pracy w każdym państwie członkowskim na takich samych warunkach i zasadach jak obywatele tych państw. Otworzyło to furtkę dla osób, które chcą pracować jako opiekunki osób starszych, nie wymagane są żadne zezwolenia, co więcej w Niemczech można uzupełniać niedobory pielęgniarek i opiekunek. Gratyfikacja tych zawodów poza granicami kraju jest bardziej doceniana, co niewątpliwie kusi do przyjazdu do Niemiec i pracy właśnie w tym zawodzie.

Jakie wymogi formalne, trzeba wypełnić, aby pracować jako opiekun osób starszych?

Agencja CareSenior24 w trosce o Polaków, udziela rzetelnych informacji co zrobić chcąc podjąć pracę i jakie wymogi formalne spełnić.

Osoby pracujące jako opiekunowie osób starszych powinni zalogować się do swojego biura rejestracji i ubiegać o kartę podatkową. Ponadto są zobowiązane do opłacenia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opłacić składki na ubezpieczenie społeczne. Ustawa mówi, że przyjezdni pracownicy muszą być objęci ubezpieczeniem społecznym, w razie nieprzewidzianych zdarzeń i wypadków.

Jak sprawdzić czy opiekun z Polski ma odpowiednie kwalifikacje ?

Osoba starająca się o pracę opiekunki musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, które musi przedstawić. Mogą to być dokumenty o ukończonych kursach/szkoleniach, dyplomy potwierdzające ukończenie uczelni wyższej, ewentualne referencje osób dla, których wykonywała usługę opieki. Ważne jest, aby rodzina przyjmująca opiekuna znała jego profil i posiadała prawdziwe informacje o osobie, którą zatrudnia. Możliwe jest upewnienie się, że opiekun posiada odpowiednie kwalifikacje przez Urząd Gminy w Niemczech, który potwierdzi czy odbyte szkolenia, wykształcenie są zgodne z zasadami obowiązującymi w Niemczech przy zatrudnianiu opiekuna osoby starszej z Polski.

Zastosowanie wobec pielęgniarek z nowych państw UE płaca minimalna?

Płaca minimalna dla pielęgniarki powinna być wypłacana niezależnie od tego, czy siedziba pracodawcy jest w kraju czy też poza jego granicami. Według ustawy delegowanie pracowników dotyczy również pielęgniarek zagranicznych, które aktywnie spełniają się zawodowo i podlegają przepisom pracy jak zawodowe niemieckie pielęgniarki. Poza przepisami o minimalnej pracy zawarte są również odrębne przepisy o czasie wakacji i ewentualnym urlopie na podratowanie zdrowia.

Swobodny przepływ pracowników

Od 1 maja 2011 obywatele ośmiu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej może podjąć w Republice Federalne nie-samodzielnej pracy, bez stosowania zezwoleń na wykonywanie pracy. Nowe prawo stosuje się do obywateli:

 

  • Estonii
  • Łotwy
  • Litwy
  • Polski
  • Węgier
  • Czech
  • Słowacji
  • Słowenii.


Menu: Home Personen, die in der Betreuung bedürfen Betreuerinnen Über Firma Kontakt
Dokumente: Widerrufsbelehrung Datenschutzerklärung Impressum AGB
Copyright © caresenior24.de 2015. All rights reserved.