Sprache: Polski | Deutsch
caresenior24.de

NOWE WYMAGANIA ZUS

Artykuł ten jest bardzo ważny dla osób chcących pracować jako opiekunowie dla osób starszych, a nie do końca zapoznanych z prawem. Polecamy zapoznać się dokładnie z tekstem w celu wyeliminowania ewentualnych problemów prawnych, które przez drobne przeoczenie mogą doprowadzić do nieprzyjemnych dla państwa okoliczności. Portal CARESENIOR24 przeanalizował nowo powstałe aspekty prawne i wychodząc państwu na przeciw stworzył uproszczony poradnik w celu poinformowania przyszłych kandydatów na opiekunów o zaistniałych wymogach.

 

Najważniejsza rzecz, która powinna być zapamiętana przez każdego potencjalnego kandydata to to, że:

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli potocznie ZUS stawia wymóg aby każdy Polak, który wyjeżdża do pracy za granicę jako pracownik polskiej firmy, przed wyjazdem objęty był systemem ubezpieczeń w  Polsce przez minimum

JEDEN MIESIĄC

 

 

Oznacza to, że przez minimum miesiąc przed podjęciem pracy za granicą w tym przypadku jako opiekun osób starszych w Niemczech, należy być ubezpieczonym. Oczywiście należy to uściślić. Fakt, że musimy być ubezpieczeni przez minimum jeden miesiąc wcześniej, nie oznacza, że mamy obowiązek przez ten czas pracować w firmie lub tym bardziej agencji pośrednictwa pracy, która ma zamiar wysłać nas do pracy jako opiekun do kraju UE, w tym przypadku do Niemiec.

 

Miejsce pracy nie ma znaczenia - istotny jest fakt, aby przez ten minimum miesiąc podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce

 

Istnieją przepisy, że można ubiegać się o wniosek A1, jeżeli brakuje nam tylko kilku dni do pełnego miesiąca, ale prawda jest taka, że należy pogodzić się z faktem, że mimo iż urzędnicy rozpatrują wtedy każdą sprawę indywidualnie, to istnieje znikoma szansa na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku. Zazwyczaj jeżeli okres ten jest krótszy niż 30 dni to urzędnicy z automatu odrzucają wnioski takich osób.

 

WAŻNE! Wszystkie agencje pośrednictwa pracy, które zajmują się delegowaniem osób do pracy, w tym przypadku jako opiekunowie osób starszych do Niemiec, mają obowiązek sprawdzenia w jakiej sytuacji ubezpieczeniowej znajduje się kandydat na opiekuna osób starszych. Dlatego wcześniej prosimy aby państwo zwrócili na to uwagę, gdyż pytania o wcześniejszy minimum miesięczny okres ubezpieczenia jest zadawany podczas początkowych etapów rekrutacji na to stanowisko opiekunki. Powodem tego jest to, że nasza agencja pośrednictwa pracy CARESENIOR24, stara się utrzymać najwyższe standardy pracy oraz 100% legalności w wykonywanych działaniach dla państwa bezpieczeństwa oraz przekonania o bezpiecznym delegowaniu przez naszą agencję.

 

W jaki sposób spełnić można warunek podlegania?

 

Jak było wspomniane powyżej, wyjechać do pracy do Niemiec oraz innych krajów UE mogą osoby, które przez minimum miesiąc przed podjęciem pracy podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce

 

Kto spełnia warunki do wyjazdu?

 1. emeryci i renciści
 2. rolnicy bądź członkowie rodziny ubezpieczeni w KRUS
 3. osoby zatrudnione na umowę o pracę
 4. osoby zatrudnione na umowę zlecenie
 5. osoby zatrudnione na kontrakt
 6. bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy
 7. osoby zgłoszone do ubezpieczenia przez członka rodziny
 8. osoby w trakcie oraz bezpośrednio po:

     - urlopie wychowawczym (jeśli pracodawca się zgodzi),

     - urlopie płatnym (np. wypoczynkowym),

     - zwolnieniu lekarskim (tzw. L4),

     - pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego,

     - zasiłku opiekuńczym.

 

Kto NIE spełnia  warunków do wyjazdu?

 

 1. bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy
 2. osoby na urlopie bezpłatnym
 3. osoby pracujące tylko w oparciu o umowę o dzieło
 4. osoby prowadzące działalność gospodarczą w innym kraju niż Polska

 

Jakie mogą być KONSEKWENCJE niespełnienia tego ważnego warunku jakim jest podleganie?

Istnieje kilka istotnych kwestii dla osób ubiegających się o opiekę nad osobami starszymi w Niemczech, które mogą okazać się kluczowe w przypadku braku spełnienia wymagań co do minimum miesięcznego ubezpieczenia.

 

Według informacje jakie zostały przeanalizowane przez agencję pośrednictwa pracy CARESENIOR24, wynika, że warunek podlegania obowiązuje we wszystkich krajach UE. Obowiązuje on wszystkich pracowników oraz wszystkie firmy delegujące tych pracowników!

 

Ważne! - Bez spełniania warunku podlegania miesiąc przed wyjazdem pracownik nie ma prawa mieć opłacanego ubezpieczenia w Polsce, gdyż ZUS nie poświadczy dla niego druku A1

 

Innymi słowy, może z tego faktu wyniknąć wiele niepotrzebnych komplikacji, które są nieprzyjemne dla pracowników. Zaczynając wyłącznie od Polskiego systemu ubezpieczeń, możliwy jest brak ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego. Sporą niedogodnością może być również brak karty EKUZ, który oznacza brak prawa do bezpłatnej opieki medycznej.

 

Od jakiegoś czasu zaostrzono kontrole agencji pośredniczących w pracy za granicą w tym przypadku dla osób ubiegających się o posadę opiekuna dla osób starszych w Niemczech. Należy mieć na uwadze, że okresy podlegania delegowanych pracowników przed wystawieniem druku A1 są przez urzędników ZUS dokładnie weryfikowane.

 

Należy zapamiętać bardzo istotną informację!

W przypadku kiedy agencja jest zdania, że brak podlegania to dla nich żaden problem, trzeba podejść do danej agencji z dozą nieufności i dużym dystansem, ponieważ może to oznaczać, że firma nie zgłasza swoich pracowników do ubezpieczenia w ZUS lub nie stara się o druki A1 i karty EKUZ

 

Pamiętaj! - Jeżeli chcesz wyjechać do pracy za granicę to zainteresuj się swoim podleganiem!

 

Według informacji od ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) obowiązek podlegania najłatwiej spełnić na dwa sposoby:

 1. zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 2. zgłosić się do ubezpieczenia przy członku rodziny – należy poinformować o takiej potrzebie pracodawcę krewnego lub inną jednostkę, w ramach której podlega on ubezpieczeniom zdrowotnym  (KRUS, PUP itp.). Za członka rodziny uważa się w tym przypadku współmałżonka, dzieci, rodziców i dziadków (warunkiem jest status osoby uczącej się i wiek do 26 lat).

 

Ostatnimi czasy rozpętała się medialna i administracyjna burza ze względu na chęci lub już obecne wprowadzanie zmian, które bezpośrednio uderzają w pracę jako opiekun osób starszych w naszym przypadku w Niemczech. Poniżej zostało podane kilka faktów, które związane są ze zmianami. Polecam się z nimi zapoznać w celu lepszego zrozumienia tematu.

 

 1. Niemieckie urzędy skarbowe kwestionują model podatkowy stosowany przez wiele firm delegujących opiekunki do Niemiec
 2. ZUS w coraz większej ilości zaczyna kwestionować wykonywanie na terenie kraju przez opiekunki delegowane do Niemiec zadań w zakresie szkoleń i rekrutacji oraz promocji.
 3. Niemieckie urzędy celne (FKS ZOLL) kwestionują w ostatnim czasie stosowane przez firmy delegujące opiekunki poszczególne modele delegowania
 4. ZUS w Polsce na coraz większą skalę prowadzi kontrole w firmach delegujących opiekunki i poprzez wydawane decyzje niszczy dobrze prosperujące firmy – w ostatnim półroczu urzędy zamknęły ok. 80 firm kierujących opiekunki do Niemiec
 5. Naczelny Sąd Administracyjny nakazuje opodatkować usługi opieki domowej w Niemczech podatkiem VAT 23%

 Menu: Home Personen, die in der Betreuung bedürfen Betreuerinnen Über Firma Kontakt
Dokumente: Widerrufsbelehrung Datenschutzerklärung Impressum AGB
Copyright © caresenior24.de 2015. All rights reserved.